beats by dre cheap

5 dobrih stvari za BiH u 2007. i 2008.

Britanski ministar vanjskih poslova, David Miliband, također ima svoj blog. On je naveo 5 dobrih stvari koje su se desile u svijetu 2007. godine kao i 5 stvari koje bi trebale da se dese u 2008: http://blogs.fco.gov.uk/blogs/david_miliband/

Ovdje je moja lista za Bosnu i Hercegovinu:

 

5 dobrih stvari koje su se desile u BiH u 2007.:

1.Parafiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU

2. Formiranje Vijeća ministara na početku ove godine, i ponovo formiranje na kraju godine

3. Dolazak Miroslava Lajčaka na  poziciju Visokog predstavnika

4. Posjeta princa Charlesa britanskim trupama u Banjoj Luci, kratko prije njihovog odlaska, a što je dio reorganiziranja EUFOR-a.

5. British Airways uvodi direktne letove između Londona i Sarajeva.

 

5 stvari koje bi trebale BiH da se dese u 2008.:

1. Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kroz ispunjenje četiri uslova – policija, ICTY (Haški Tribunal), javni sistem i javna uprava – i nastavak priprema za slijedeći korak na putu prema članstvu u EU, statusa kandidata.

2. Ispunjavanje uslova koji bi dozvolili zatvaranje OHR-a.

3. Suočavanje Karadžića i Mladića sa pravdom pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu.

4. Započinjanje reforme Deytonskog ustava da bismo napravili državu funkcionalnijom, kakva treba biti da bi došla bliže pridruživanju Evropi.

5. Poboljšanja u obrazovnim standardima i stvarna implementacija zakona o visokom obrazovanju koja će omogućiti potpuno priznavanje studentskih diploma u cijeloj Evropi.

------

The British Foreign Secretary, David Miliband, has a blog too. He has listed 5 good things that happened in the world in 2007 and 5 things we need to happen in 2008. http://blogs.fco.gov.uk/blogs/david_miliband/

 Here are mine for Bosnia and Herzegovina:

5 good things that happened in BiH in 2007:
1. Initialling the Stabilisation and Association Agreement with the EU
2. The Council of Ministers being formed at the beginning of the year, and formed again at the end of the year.
3. Miroslav Lajcak arriving as High Representative.
4. Prince Charles visiting British troops in Banja Luka, shortly before they left as part of the restructuring of EUFOR.
5. British Airways starting direct flights between London and Sarajevo.

5 things we need to happen in BiH in 2008:
1. Signing the SAA with the EU through meeting the four conditions - police, ICTY, broadcasting and public administration - and going on to prepare for the next step in the journey towards EU membership, candidate status.
2. Fulfilling the conditions to allow OHR to close.
3. Karadzic and Mladic facing justice at the war crimes tribunal in The Hague.
4. Starting a reform of the Dayton constitution to make the state more functional, as it needs to be to get closer to joining Europe.
5. Improvements in education standards and proper implementation of the higher education laws to allow full recognition of students' diplomas across Europe.

Ambasadorov dnevnik
http://matthewrycroft.blogger.ba
04/01/2008 13:33