U posjeti Goraždu…

Juče sam boravio u Goraždu, gdje sam se susreo sa lokalnim zvaničnicima, i razgovarao o životu i politici u tamošnjem kantonu. Takođe sam iskoristio tu priliku da se pozdravim i zahvalim na dosadašnjoj saradnji, s obzirom da uskoro napuštam BiH.

Takođe sam prisustvovao jednom zanimljivom forumu koji je u  Domu mladih organizirao ured NATO-a u BiH. Taj forum je bio posljednji u seriji takvih događaja koji su organizirani u raznim gradovima u BIH (pored Goražda i u Livnu, Travniku, Bihaću, Prijedoru, Bijeljini, Brčkom i Trebinju) sa ciljem da se objasni i promovira šta sve  predstavlja članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Naime, članstvo u NATO-u ne podrazumijeva samo vojna pitanja, već može biti i značajan poticaj za poslovna ulaganja, jer ulagači znaju da zemlja koja je u NATO-u ima garantiranu stabilnost, i partnerstvo sa ostalim zemljama članicama. Cilj foruma je takođe i da omogući dijalog o aspektima NATO članstva između predstavnika Saveza i lokalnih lidera iz oblasti biznisa i obrazovanja, te nevladinih organizacija, omladinskih i studentskih grupa, i političkih i općinskih predstavnika.

Inače, za one od vas koji možda ne znaju, ili nisu sigurni, NATO je savez 26 zemalja iz sjeverne Amerike i Evrope, i u skladu sa sporazumom osnovna uloga NATO-a je da čuva slobodu i sigurnost svojih zemalja članica političkim i vojnim sredstvima. Na taj način NATO čuva zajedničke vrijednosti saveznika, a to su demokratija, individualne slobode, vladavina zakona i miroljubivo rješavanje sporova. Očito je da promoviranjem i čuvanjem ovih vrijednosti NATO ima mnogo širi uticaj od običnog vojnog saveza, i da članstvo u NATO-u sa sobom nosi raznovrsne dobiti za građane.

Reforma odbrane u BiH je jedan od rijetkih primjera uspješno provedene reforme, i BiH, koja je već članica Partnerstva za mir, stabilno napreduje ka članstvu u NATO-u. Iskreno se nadam da će nam se BiH jednog dana pridružiti, i kao članica NATO, ali i kao članica EU.

1 komentar

  1. Besides good spirit public relationship news, would HM Ambassador Matthew Rycroft comment the link below:
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7477912.stm

    Large number of Bosniaks believe that UK and France gave “green light” for the ethnic cleansing and genocide to be carried out by Serbian army and police.

    UK and France assisted perpetration of these crimes by maintaining arms embargo of Bosnian Army during the war.

    It is then understandable why UK and France don’t want Mladic and Karadzic to be brought to justice.

Komentariši